Če ni dogovorjeno drugače pogodba preneha veljati s potekom zadnjega dne v naslednjem koledarskem mesecu (v primeru odpovedi 20. 2. preneha pogodba z dnem 31. 3.).